SMS - STAV MIJENJA SVE

HITNE MJERE ZA KRIZNA VREMENA

Živimo u doba krize na svim razinama – materijalnoj, emocionalnoj, mentalnoj i duhovnoj. Krizu ne možemo riješiti koncentriranjem na samo jedan aspekt nego paralelnim naporom na svim razinama.

Koliko je sati?Doba krize zahtjeva radikalnu promjenu stava, a radikalna promjena počinje s tim što kažemo:
Od ovog trenutka ću se promijeniti!

Promijeniti u što? I zašto?

U trostruko korisno biće – korisno sebi, korisno svijetu, i korisno svemiru, odnosno Njemu.

Shifu Damir Tenodi, u skladu s učenjem Majstora Anande, i postavkama koje je obradio u svojim knjigama ''Desparately Seeking Yin'', na engleskom, te ''SOS – strah od sebe'' na hrvatskom, u svoje seminare ukljucuje sljedeće:

 

  • Rad s vježbačima na usavršavanju terapeutskih i borilačkih formi i tehnika;
  • Pojašnjavanje glavnih koncepata Majstorove Doktrine Nastojanja, o
    smislenom i svrhovitom življenju;
  • Objašnjavanje aplikacija odnosno primjene koncepata iz tai chija u
    svakodnevnom životu.

Tri glavna aspekta Doktrine Nastojanja su:

Opismenjavanje duše
Oživljavanje duhovnosti
Oplemenjivanje života

Ova tri aspekta, ili tri ''OOO'', su trostruki poziv ljudima na hitnu i radikalnu promjenu stava i na trostruko angažiranje. Takvo, trostruko angažiranje, rezultira ocjeljivanjem vlastitog života, i predstavlja način da se istinski pomogne i sebi i svijetu.

Ponešto o ponudenim metodama:Namatanje Svile
Tai chi chuan je disciplina koja nam pomaže na stotinu načina, a niti na jedan nam ne može naškoditi.
To je fizičko–mentalna disciplina temeljena na principima kineskih borilačkih vještina, medicine i filozofije. Primjenjuje fizičke pokrete i umnu koncentraciju za generiranje, stimuliranje i distribuciju vitalne energije po čitavom tijelu.

 

Tai chi chuan je idealna vježba za otklanjanje napetosti. U današnjem svijetu, punom užurbanosti i stresa, pomaže u sprječavanju i liječenju niza psihosomatskih bolesti koje su posljedica modernog načina života, loše prehrane, pomanjkanja fizičke aktivnosti i preopterećenosti brigama. Vrlo dobro znamo da je stres neposredno povezan s fizičkim zdravljem, jer stvara mentalnu napetost što dovodi do fizičkih bolesti.

Sil Lohan Kung & Tri SestreLohan chi kung, je postao temeljna vježba u Shaolinu. Za formu je inspiracija crpljena iz različitih izvora: tradicionalne indijske joge i plesnih formi, u to vrijeme postoječih borilačkih vještina, ali i promatranjem životinja.
Lohan chi kung je sustav tehnika, temeljen i usklađen s teorijom o prožetosti ljudskog organizma vitalnom energijom - chijem - i načinom cirkulacije te energije. Nalazi se u sredini izmedu "tvrdih" (kung fu stilovi) i "mekih" škola (tai chi chuan, hsing I, pa kua).

Ove i druge informacije vezane uz poduku Shifu Damira Tenodija u Hrvatskoj, možete dobiti na 0959012105 (Boro) te na našim internetskim stranicama:
http://www.anan-do.com/images/senseibr.htm
http://www.facebook.com/TAI.CHI.and.CHI.KUNG

 

Srdacno Vas pozdravljam!
Predsjednik Do Centra
Sensei Boro Ranitovic