Kempo (Karate-Do)
i
Anan-Do Kempo

Kempo (ili kenpo) je tradicionalni okinavljanski karate koji još nije sasvim izgubio sve karakteristike Puta.

Ken znači šaka (ili fizička/borilačka disciplina), po znači put (ili cilj).

Tsuru ashi dachi, stav iz Kempa, iz knjige “Tai Chi – povratak zdravlju”Kempo se na Okinavi razvio u 13. stoljeću, pa možemo reći da predstavlja posljednji ogranak vještina kojima korijene nalazimo u Indiji gotovo dvije tisuće godina ranije. Ako idemo unatrag, vidimo da je Kempo nastao iz Chuan Faa. Chuan Fa je generički naziv za kineske borilačke vještine (Chuan je isto što i Ken, a Fa isto što i Po). I Po i Fa znači Buda, a označava Put.

Chuan Fa je nastao u Shaolinu. Kad je Bodhidharma počeo u Shaolinu podučavati budizam, primijetio da njegovim učenicima, u dugotrajnim meditacijama, nedostaje fizička komponenta, pa je za njih razradio i niz Chi Kung vježbi (Lohan Kung, Sanchin), koje su postale temelj za borilačke vještine.

Bodhidharma je u Shaolin stigao iz Indije. Kad je vidio da je njegov indijski budizam, poznat kao Dhyana, presložen za kineski mentalitet, prilagodio ga je i ta se modifikacija naziva Chan, a kasnije u Japanu Zen. Bodhidharmino učenje je uključivalo Dyanu, yogu, elemente indijskog plesa, a uvažavajući tada u Kini postojeći taoizam i tadašnje borilačke vještine, u poduku su uključeni i ti elementi. Daljnjim prenošenjem u Japan, meditacija se dalje modificirala u skladu s lokalnim karakteristikama (Zen).

Ovaj kratki pregled studentu bilo kojeg stila borilačkih vještina pomaže da bolje razumije da su Po, Do, Fut, Fa, Tao, Dao sinonimi i svi označavaju Put, a različiti stilovi su derivacije istog znanja. Odabirući vještinu, prvo se koncentriramo na fizički trening, a nakon toga na Do.

Tako i u Kempu, prvo tragamo za majstorstvom u vještini, a zatim za majstorstvom - kroz vještinu. Kempo je svaki stil karatea koji je Karate-do. I svaka druga borilačka vještina koja uključuje Do komponentu. Svaki stil u svom potencijalu može biti kompletan, kad se radi o ozbiljnom studentu koji je dobro ovladao vještinom i naslutio značenje Puta.

***

Anan-Do kempo, kao rezultat cjelokupnog rada Shifu Damira Tenodija, uključuje i treću komponentu, koja studentu omogućuje povezivanje "ken" i "po", odnosno vještine i ideje.

Shifu Tenodi radi uglavnom sa dobro uvježbanim polaznicima, koji su svladali tehnike, pa se u Anan-Do kempo poduci koncentrira na poseban način izvođenja tehnika i na Kate - Sanchin, Tensho, 5 Pingan kata, 5 Itosu kata, Chunking...

***

Sanchin dachi - the Hourglass or X-stanceSanchin

Karate je Sanchin, Sanchin je karate.
(Okinavljanska izreka)

Tvrdi se da je Sanchin varijacija Lohan Kunga (ili 18 ruku prosvijetljenih), sofisticirane energetske vježbe koju je razradio Bodhidharma i da je, osim svih fizičko-energetskih mehanizama u tim pokretima ukomponirano i Bodhidharmino opće učenje. Izvođenje Sanchin kate možemo usporediti s molitvom ili meditacijom, jer između ostaloga služi revitalizaciji i integriranju energija.

Sanchin se može prakticirati i neovisno o borilačkoj vještini, kao vježba za fokusiranje energija i održavanje vitalnosti, ali i kao blagi oblik krečuće meditacije.


ZENKUTSU DACHI YOKO GERI
KIBA DACHI
MAE GERI
USHIRO GERI
SANCHIN DACHI I NUKITE
 
Shifu Damir Tenodi izvodi Ushiro tobi geri,
leteći udarac iz Kempa,
Zagreb 1970.