Anan-Do meditacija

Uključuje elemente Raja yoge i tibetanskog budizma.

www.acharyasyoga.com.au